Sismik Ölçüm ve Araştırmalar

       
         

Yeraltı araştırmalarında, mühendislik problemlerin çözümünde ve hidrokarbon araştırmalarında yaygın kullanmayı tercih ettiğimiz araştırma yöntemlerimizden biridir. Sismik yöntemlerin temel prensibi, yapay bir kayak tarafından üretilen titreşimlerin yeraltından farklı akustik empedansa sahip ortamlardan kırılan veya yansıyan sinyallerin dinlenmesi prensibine dayanmaktadır. Sismik Araştırma yöntemlerinde aşağıdaki teknikleri kullanmaktayız.

 

     - 2B / 3B Simik Yansıma Tekniği
     - 2B Sismik Kırılma Tomografisi,
     - 2B / 3B Çok kanallı Yüzey Dalgası Analizi (MASW, REMI)
     - Kuyu Sismiği (Downhole, Cross-Hole, PS)
     - Yüksek Çözünürlüklü Hibrit Sismik Uygulama Tekniği

 

 Sismik araştırma tekniklerini aşağıdaki probemlerin çözümünde kullanmayı  tercih etmekteyiz.


     - Mühendislik Amaçlı Problemlerin Çözümü

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        - Heyelan geometrisinin belirlenmesi
        - Gömülü fayların Belirlenmesi ve haritalanması
        - Paleosismolojik araştırmaların aydınlatılmasında,
        - Tünel -Yol Güzergahlarında Tabaka kalınlıkları, yanal geçişler, Fay, dayk vb yapıların ortaya çıkarılarak güzergahın          mühendislik Jeolojisi Kesitinin elde edilmesi,
        - Hibrit tekniği ile kent içinde veya açılım imkanı olmayan yerlerde derin jeolojik yapının ortaya çıkarılması,
        - Obruk, galeri ve karstik boşlukların belirlenip Haritalanması,
        - Anakaya seviyesinin belirlenmesi,
        - Vs30 Hızının belirlenmesi ve Zemin Sınıflaması,
        - Zeminin Dinamik Elastik Parametrelerinin, Taşıma Gücünün Belirlenmesi,
        - Zeminin Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi,
        - Çöp depolama alanlarının belirlenmesi,
        - Tünel, Yol, Bina ve köprülerde meydana gelen oturma, deformasyon vb problemlerin nedenlerinin belirlenmesinde,
        - Jeolojik Kesitin 2B ve 3B olarak ortaya çıkarılması,


- Maden Araştırmaları

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        - Hidrokarbon (Kömür, Doğalgaz ve Petrol) yataklarının /damarlarının belirlenmesi ve Haritalanması
        - Mermer sahalarında, kırık sistemlerinin belirlenmesi ve ilerleme yönün ortaya çıkarılması,
        - Maden galerilerinde kaybolan cevher damarının belirlenmesinde,
        - Tektonik yapının ortaya çıkarılmasında
        - Maden Sahasının veya cevher yayılımının belirlenmesi


     - Jeotermal- Mineral Su Araştırmaları
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        - Jeotermal rezervuar alanının belirlenmesi,
        - Jeotermal enerji kaynağının derinliğinin Belirlenmesi,
        - Re-enjeksiyon sahası veya lokasyonun Belirlenmesi,
        - Yeraltısuyu veya Mineral Su potansiyelinin belirlenmesine yönelik jeolojik ve Hidrojeolojik yapının ortaya çıkarılması

Yeraltı araştırmalarında 30 yılı aşkın deneyimli personellerimiz ile siz değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktan kıvanç duyarız.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.