Deplasman Ölçüm ve İzleme Sistemleri

     
                 
Deplasman ölçümleri derin kazı, heyelan sahalarında, yünel ve baraj imalatlarında hem yapı hem de çevre güvenliği açısından oldukça önem arz etmektedir. Kısa dönem veya uzun dönem ölçümler ile deplasman ölçümleri uzman ekiplerimiz ile gerçekleştirilmektedir.
Deplasman ölçümlerini;
       - Derin kazılarda,
       - Köprülerde,
       - Bina ve Bina türü yapılarda
       - Tünellerde,
       - Eğimli sahalarda,
       - Maden Ocakları vb.

alanlarda proje gereksinimi, ölçüm süresi ve saha koşullarına bağlı olarak periyodik (manuel) ölçüm veya 7/24 ölçüm yapabilecek sistem kurulumu şeklinde gerçekleştirmekteyiz.

Deformasyon veya deplasman ölçümlerinde, mühendislik yapısının özelliğine bağlı olarak 7/24 yapılacak ölçümlerde ilave bilgiler de (sıcaklık, nem, rüzgar, kamera vb) elde edilmesine yönelik  sensörler de sisteme adapte edilebilir.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.