Mikrotremor ve SPAC

       
         
Jeofizik araştırma yöntemlerinden doğal titreşimlerin elde edilerek, bunların analiz ve değerlendirmleri sonucunda zemin özelliklerin belirlenebilmektedir. Özellikle serimin boyunun yetersiz kaldığı ve belli bir derinlğin üzerinde olan ortamların Vp ve Vs Hızları ile tabaka kalınlıklarının belirlenmesinde SPAC ölçüm tekniğini kullanmaktayız. Tekniğin en önemli avantajı, yapay bir kaynağa ihtiyaç duyulmadan vebüyük açılımlara da gerek kalmadan yerin bir kaç km derinliğine kadar bile yeraltı bilgilerini elde edebilmekteyiz.
   

       Başlıca Aşağıdaki Problemin Çözümünde Kullanmaktayız

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o   Zeminin Doğal Titreşim Periyodunun belirlenmesi,

o   Yapıların Titreşim Periyodunun belirlenmesi-

o   Yapı sağlığının izlenmesi ve analiz edilmesi,

o   Vs ve Vp Hızlarının Belirlenmesi (SPACK Yönteminde)

o   Jeotermal Enerji kaynaklarının Araştırılmasında

o  Tektonik yapının belirlenmesi

o   Patlatma Etkilerinin incelenmesi ve kontrol edilmesi,

o   Çevre Araştırmalarında


            

Yeraltı araştırmalarında 30 yılı aşkın deneyimli personellerimiz ile siz değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktan kıvanç duyarız.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.