İmar Planına Esas MikroBölgeleme Etütleri

       
         
Mikrobölgeleme Etütler, mevcut veya yeni yerleşim alanlarındaki tüm tehlikeleri belirlemek, yerel zemin ve tehlike koşullarının yansıtıldığı haritaların üretilmesi amacı ile arazinin jeolojik açıdan modellenmesi ile ilgili her türlü araştırma, analiz ve sentezleri içermektedir. belirlenen arazi kullanma ilkeeri doğrultusunda, afet risklerini en aza indirgemek amacıyla yerel zemin durumunun dikkate alındığı afet tehlikelerini ortaya koyan büyük ölçekli (1/5000 veya daha büyük) aet tehlike haritaları olarak tanımlanır.

İmar Planıan Esas Yerbilimsel Etütler veya İmar Planı Revizyonlarına Esas Jeolojik Yerbilimsel Etüt Raporları Çevre Şehircilik bakanlığı Mikrobölgeleme Etüt Esaslarına göre gerçekleştirmekteyiz.


            Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.