Yapı Sağlığı İzleme

       
         
Köprü, Hızlı tren hatları, Baraj, Bina ve bina türü yapılar, Santraller ve tünel gibi yapıların uzun dönem yapı performanslarının izlenmesine yönelik sistem kurulumu, izleme ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.
       - Köprü, Bina, Baraj vb yapıların farklı koşullar altındaki davranışının izlenmesine yönelik sürekli ölçüm esasına dayalı sistem kurulumu,
 
       - Ölçümlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi.

       - Projenin gereksinimlerine bağlı olarak
            - Gerilim Ölçer (Strain guage)
            - Yük Hücreleri,
            - ısı nem,
            - Lineer Potansiyometre,
            - Deplasman Ölçerler,
            - Titreşim ve İvme Ölçerler,
            - GNSS Konumlama Sistemleri,
            - Korozyon
            - Plüviyometre vb
       - GNNS Sistemleri Ölçümleri,
       - Gerilim Ölçümleri,
sensör ve sistemler ile 7/24 ölçüm ve izleme ile incelemeler ve değerlendirmeler gerçekleştirmekteyiz.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.