Jeoradar (GPR)

       
         
Yüzeye yakın yeraltı yapısının yüksek çözünürlükle belirlenmesinde yaygın olarak kullandığımız araştırma yöntemlerimizden biridir. jeoradar (yerradarı) bir elektromanyetik yansıma yöntemi olup, sahada pratik ve hızlı çözüm üretmektedir. Kısa sürede çok büyük alanların araştırma olanağından dolayı yüzeye yakın pekçok probelmin çözümlenmesinde kullandığımız en güçlü jeofizik araştırma yöntemidir. Aşağıda beli konu başlıkları altında yöntemin çözüm üretebildiği alanlar belirtilmiştir.
       Jeoradar Ölçüm Teknikleri


       - Karadan Jeoradar Ölçümleri,
       - Havadan Jeoradar Ölçümleri,

       A-) Arkeolojik Araştırmalar:

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeraltında saklı olan kültür varlıklarının derinlik ve mimari yapısının belirlenerek 2B ve 3B kesit diyagramlarla modellenmesi mümkündür. Bu şekilde Mühendislik yapıların (Bina, Köprü, Tünel vb) yerlatında bulunan saklı kültür varlıklarımıza zarar vermeden kolayca projelendirilebilir. 

Arkeolojik araştırmalara yönelik kazıların yönlendirilmesi ve yüzey araştırmalarında etkili sonuçlar elde edilebilir.

       B-) Mühendislik - Jeoteknik Problemlerin Çözümü:

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zemin veya bina içinde meydana gelen oturma ve deformasyonların nedenlerinin belirlenmesi,
- Heyelan ve kayma geometrisinin ortaya çıkarılması,
- Dolgu-Anakaya seviyesinin belirlenmesi,
- Paleosismolojik çalışmalarda örtü kalınlığı, fayların belirlenmesi, tranşe kazıların belirlenmesi
- Yapı yeri seçiminde karstik boşluklar ve dağılımların belirlenmesi,
- Obruk vb karstik yapıların yayılımın belirlenmesi,
- jet-grout ,enjeksiyon, kompaksiyon kalite kontrol çalışmları gibi pek çok alanda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Yol-Tünel güzergah seçiminde Jeolojik-Jeoteknik profilin yüksek çözünürlükle ortaya çıkarılması, imalat esnasında karşılaşılabilecek, zayıf zonlar, faylanmalar, karstik yapılar belirlenerek uygun ilerleme paterninin olşuturulması hem zaman hemde ekomonik açıdan büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

       C-) Altyapı Araştırması ve Haritalanması:

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeraltındaki boru hatlarının konumları ve derinliklerinin belirlenerek haritalanmasına RTK performansına sahip GNSS sistemleri birlikte kullanaraka gerçekleştirmekteyiz. 

       D-) Maden Araştırmaları:

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Özellikle mermer sahalarının ayna yeri seçimi ve ilerleme yönünün belirlenmesinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Blok verimin belirlenmesi için posa kalınlığı, kırık çatlak ve karstik boşlukların yoğunluğun 2B ve 3 B kesit ve diyagramlarla belirleyerek haritalanmaktayız.

Açık galeri işletmelerinde veya tünel içinde  maden damarlarının takibi yapılabilmektetir.

Taşocağı, kum ocakları veya kil ocakların sınırlarının belirlenmesi ve rezerv tahminleri yapılabilmektedir.

       E-) Hasarsız Yapı Kalite Kontrolü:

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolon ve kirişlerdeki donatıların belirlenmesi, korozyon durumu, beton içinde boşlukların olup olmadığı ve yapı temek tipi ve geometrisi - derinliğinin belirlenmesinde etkin kullanılan Hasarsız yapı kalite kontrol yöntemidir.

Restorasyon amaçlı tarhi yapılarda boşluk, çatlak duvar veya kolon kalınlıklarının 2B veya 3B kesit diyagramlar ile görüntülenmektedir.

Tünel içinde segmen arkasında veya prekast altında enjeksyon/beton yayılımın kalite kontrolü, boşluk kalıp kalmadığı hasarsız olarak tespit edilebilmektedir.

Su yalıtımı amaçlı yapılacak enjeksiyon çalışmalarında enjeksiyon öncesi durum tespiti ve enjeksiyon uygulma sonrasında da kalite kontrole yönelik ölçümler yapılarak en ekonomik ve en efektif uygulama olnağı sunmaktadır.

Jet-grout, taşkolon gibi zemin iyleştirme yöntemlerinde geoteknik projede öngörülen kolon kesitlerinin olup olmadığı çok kolay bir şekilde belirlenmektedir.

       F-) Jeolojik Araştırmalar

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeolojik harita ve kesitlerin oluşturulmasında, birimlerin dokanak sınırlarının belirlenmesinde, dolgu kalınlığının ortaya çıkarılmasında, buzul donemi kalıntılarının araştırılmasında da etkili ve başarılı bir şekilde kullanarak çok başarılı sonuçlar almaktayız.

       G-) Çevresel Etkilerin Araştırılmasında

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Toprak kirliliğinin yayılımılının araştırlması,
- Tuzlu su grişiminin belirenmesi,
- Çöp vb depolama alanlarının yer seçiminin yapılması veya bu depolama alanlarından çevre sızıntılarının olup olmadığının araştırılması
- Patlayıcı madde ve muhimmat araştırmalarında

       H-) Yol-Havalimanı ve Demiryolu Araştırmaları

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Karayollarında asfalt kalınlığı, alt temel,temel kalınığının belirlenmesi
- Karayollarında sıkışma kalite kontrolünde,
- Karayolu ve havalimanlanı pistlerinde deformasyonların yayılımı ve etki derinliğinin belirlenmesi
- Demiryollarında Balast kirliliği ve kalınlığının belirlenmesi

           
Yeraltı araştırmalarında 30 yılı aşkın deneyimli personellerimiz ile siz değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktan kıvanç duyarız.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.