Test-Ölçme ve Mühendislik

       
         
Yerinde Test, Ölçme ve kalite kontrol hizmetleri kapsamında aşağıda ana başlıklar halinde verdiğimiz alanlarda uluslararasıs standartlarda hizmet vermekteyz.  

       Yapıların Deprem Performans Analizine Yönelik Ölçümler       
       - Yapının temel tippi ve kalınlığının ölçülmesi,
       - yapının inşa edildiği zeminlerin dinamik ve statik parametrelerinin belirlenmesi,
       - Donatı tespiti, Etriye Aralıklarının Ölçülmesi
       - Beton Dayanımın yerinde Ölçülmesi (Schmit dayanımı, Pundit testleri),
       - Kolon - duvar içinde boşlukların kontrolü,
       -Yapının salınımının belirlenmesi
       - Röleve Kontrolü,

       Deplasman ve Deformasyon Ölçümleri           
       - İnklinometre Ölçümleri,
       - TotalStation Ölçümleri,
       - GNNS Sistemleri Ölçümleri,
       - Gerilim Ölçümleri,
       - Heyelanların izlenemsi ve Kilitleme,

     Yapı Sağlığı İzleme Sistem Kurulumu ve Değerlendirme         
       - Köprü, Bina, Baraj vb yapıların farklı koşullar altındaki davranışının izlenmesine yönelik sürekli ölçüm esasına dayalı sistem kurulumu,
       - Ölçümleri izlenmesi, değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi
       - Projenin gereksinimlerina bağlı olarak
            - Gerilim Ölçer 8Strain guage)
            - Yük Hücreleri,
            - ısı nem,
            - Lineer Potansiyometre,
            - Deplasman Ölçerler,
            - Titreşim ve İvme Ölçerler,
            - GNSS Konumlama Sistemleri,
            - Korozyon
            - Plüviyometre vb
sensör ve sistemler ile 7/24 ölçüm ve izleme ile incelemeler e değerlendirmeler gerçekleştirmekteyiz.
       - GNNS Sistemleri Ölçümleri,
       - Gerilim Ölçümleri,

    Zemin iyileştimre kalite Kontrol Hizmetleri       
       - Zemin Sıkışma Kontrolleri
                - Proktor Testleri
                - Kum konisi Testleri
                - Nükler Testler
                - Plaka Yüklleme Testi
                - jeoradar Testleri
                - Sismik Testler (sıkışma öncesi ve sonrası )
       - Fore-kazık Bütünlük Testleri
                - PIT
       - jetgrout Kalite Kontrol Testleri
                - PIT
                - jeoradar Testleri


     

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.