Deniz ve Göllerde Maden - Hidrokarbon Araştırmaları

       
         
Deniz madenciliği karasal madenciliğe göre pek çok avantajlara sahiptir. Denizde elde edilen cevherlerin tenör değerleri karasal madencilikle karşılaştırıldığında 2 -10 kat daha yüksek değerlere sahiptir. Denizde maden araştırmaları kapsamında;

- Agrega (deniz kumu),
- Metalik Madenler (Çinko, Demir, Gümüş, Bakır,Altın vb)
- Hidrokarbon (Doğalgaz, Kömür ve Petrol),

alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekteyiz.
         
 
      
Maden araştırmaları kapsamında deniz veya göllerde,
    - 2B ve/veya 3B Deniz Sismiği,
    - Denizde Manyetik ölçümler,
    - Deniz Taban morfolojisinin Belirlenmesine yönelik Batimetrik ve Sonar Ölçümleri,
    - Denizde Gravite Ölçümleri,
    - Denizde Maden Sondajları,
faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.


Araştırmalar kapsamında proje alanın maden jeolojisi haritaları, 2B ve 3B Jeofizik haritalar hazırlanarak olası maden yatakları, kalınlık ve potansiyel rezerv hesaplamaları yapılmaktadır.
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.