Teknik Danışmanlık

       
         
 Kıyı yapılarının projelendirme süreçlerinde, yatırımcı firmaya veya idarelere;

- Teknik Şartnamelerin ve İhale Dosyasının Hazırlanması,
- İmalat esnasında da kontrollük ve teknik danışmanlık

hizmetleri verek yatırımınızın standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Deniz Madenciliğinde araştırma ve işletme aşamalarında teknik danışmanlık vererek, çalışmalarınızı doğru, bilimsel ve ekonomik çözümler ile yönlendirmekteyiz.
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.