Deniz Jeofiziği

       
         
Deniz, göl ve nehirlerde yeraltı yapısının araştırılması ve zeminlerin mühendislik parametrelerinin belirlenmesi için projelerinizi jeofizik araştırmalarla destekliyoruz. Projelerinize destek olabileceğimiz ana konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

   FİZİKSEL - KİMYASAL OKNOGRAFİ
         - Deniz, göl ve akarsularda akıntı yönü ve hızının belirlenmesi, nehirlerde debi hesaplamaları
         - Suyun fiziksel özelliklerinin (Sıcaklık, Tuzluluk, Yoğunluk, Ses Hızı) ve/veya kimyasal özelliklerinin belirlenmesi,
         - Deniz, göl ve nehir kirlilik ölçümleri,

   JEOLOJİK - STRATİGRAFİK ARAŞTIRMA
         - Jeolojik Birimlerin Yatay ve Düşey Geçişleri,
         - Aktif/Ölü Fay ve Süreksizlik Araştırmaları,
         - Karstik Araştırmalar,
         - Deniz Tabanı Heyelanlarının Tespiti,
         - Deniz tabanı sediman dağılımının belirlenmesi ve haritalanması ve kübaj hesabı

   MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMASI
         - Kablo ve Boru Hattı güzergâh çalışmaları veya mevcut olanların tespiti,
         - Liman, iskele, rıhtım vb. kıyı yapılarının tasarımı için deniz jeofiziği (Çoklu Işınlı Batimetri, Sismik, Manyetik, Sonar vb.) çalışmaları.
         - Mevcut Kıyı Yapılarının Tahribatsız Yöntemler ile İncelenmesi (Beton Dayanımı, Donatı, Çelik Kazık Kalınlığı, Kazık Boylarının Tespiti), Tespiti),
         - Kıyı Yapıların Projelendirmesine Yönelik Sismik (Depremsellik) Risk Analizi
         - UXO - Patlayıcı Madde Araştırmalarıı,
         - Nükleer Santral, Rüzgar Santrali vb. mühendislik yapılarının yer seçimi,
         - Deniz tabanındaki jeolojik birimlerin Vs30 Hızını belirleyerek zeminlerin sınıflandırması,
         - Deniz dibi tarama faaliyetleri için Kübaj hesabı ve tarama sonrası kalite kontrol hizmetleri,
         - Rüzgar gülü santral yerlerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar

   MADEN ARAŞTIRMALARI
         - Denizde Maden yataklarının (metalik, ametal) Araştırması
         - Kömür, Doğal Gaz, gaz kapanları ve denizde petrol arama

   ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA
         - Deniz tabanında Batık, Gemi vb. tespiti,
         - Batık Antik Liman ve Şehirlerin Tespiti,
         - Su altı tonoz konumlarının ve geometrilerinin belirlenmesi

Yukarıda belirtilen konuların dışında deniz araştırmalarının her aşamasında teknik destek sağlamak ve sorunlarınızı çözmek için çözüm ortağınız olarak yanınızdayız.
        
      
Deniz jeofiziği kapsamında yaygın olarak uyguladığımız yöntemler aşağıda verilmiştir.

        - 2D / 3D Ultra Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yansıma,
        - 2D Sismik Kırılma Tomografisi,
        - Down-Hole, Cross-Hole, PS Log Sismik
        - 2D Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi (2D MASW),
        - Manyetik ve Gradiyometrik Ölçümler,
        - Yanal Taramalı Sonar,
        - CTD (Sıcaklık, Tuzluluk, Yoğunluk vb.) Ölçümleri,
        - Akustik Doppler (ADP, ADCP) Ölçümleri (Akış Hızı, Yönü, Deniz, Göl ve Nehirlerdeki Akış),
        - Deniz seviyesi değişimleri için akustik/basınç ölçümleri,
        - Tek Işınlı / Çok Işınlı İskandil Ölçümleri

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.