Kıyıötesi Araştırma ve Mühendislik Hizmetlerine Başladığı Yıldan Buyana bu alanda pek çok çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Aşağıda sadece belli sayıda verdiğimiz çalışmaların dışında istenmesi halinde sizlerle detaylı referans listemiz paylaşılacaktır.


Proje Adı Batimetri Hizmet Alım İşi
Yapılan Çalışmalar 2019 Yılı İstanbul Geneli Derelerin Periyodik Olarak Dere Ağızlarının Batimetrik Ölçümleri Yapılarak Tarama Programının Berlenmesi
İşveren/ Yıl İSTAÇ A.Ş. -  2019
İdare İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Proje Adı Sedef Tersanesi ilave İskele Projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu
Yapılan Çalışmalar Sedef Tersanesi  yeni iskele sahasının Batimetri, Oşinografi ve Jeofizik Etüt çalışmalarının yapılarak SHOD Başkanlığınca onaylanması
İşveren/ Yıl Sedef Tersanesi - 2019
İdare Sedef Tersanesi
Proje Adı Sedef Tersanesi Cep Rıhtım Bölgesi Tarama Kontrolü ve 3B Modelleme
Yapılan Çalışmalar Cep rıhtım bölgesinde tarama sonrası derinlik değişiminin Kontrolü, İmalatı devam eden ve Türkiyenin ilk uçak gemisinin 3B Model ile Cep Rıhtım Bölgesine Konumlandırılması,
İşveren/ Yıl Sedef Tersanesi - 2019
İdare Sedef Tersanesi
Proje Adı Erdemir Zonguldak Ereğli Tesisleri Denizde Su Alma Yapısı Sıcaklık Proili Ölçümü
Yapılan Çalışmalar Denizde Su Alma Yapısının farklı Dönemlerde Sıcaklık Profili Değişimin Ölçülmesi ve Teknik Raporun Hazırlanması
İşveren/ Yıl Erdemir T.A.Ş. - 2019
İdare Erdemir T.A.Ş.
Proje Adı Batimetri Hizmet Alım İşi
Yapılan Çalışmalar 2018 Yılı istanbul Geneli Derelerin Batimetrik Ölçümleri ve Tarama Programının Belirlenmesi
İşveren/ Yıl İstaç A.Ş. - 2018
İdare istanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Adı Yalıköy Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri
Yapılan Çalışmalar Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Sayısal Modelleme, Hidrografik ve Oşinografik Etüt, Jeolojik Jeoteknik Etüt, Fizibilite ve Kesin Hesapların Yapılması 
İşveren/ Yıl İmpo İmar A.Ş. - 2017
İdare T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
Proje Adı Kıyıköy Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri
Yapılan Çalışmalar Hidrografik ve Oşinografik Etüt, İmar Planı ve Uygulama Projelerine Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ve  Fizibilite Etütlerinin Yapılması
İşveren/ Yıl Ostem Harita Ltd. Şti. - 2017
İdare T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
Proje Adı Pendik Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri
Yapılan Çalışmalar  Sayısal Modelleme, Hidrografik ve Oşinografik Etüt, İmar ve Uygulama Projesine Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, Fizibilite Etüt Raporlarının Hazırlanmas
İşveren/ Yıl Ostem Harita Ltd. Şti. - 2017
İdare T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
Proje Adı Değirmendere Kayık Çekek Alanı Sayısal Modelleme
Yapılan Çalışmalar Değerimendere Kayık Çekme Alanı Rüzgar ve Dalga İklim Modellemesi, Dalga Transformasyonu, Çalakantı,  Kirlilik Modellemesi ile Kıyı Etkileşim Analizi
İşveren/ Yıl Gölcük Belediyesi-2017
İdare Gölcük Belediyesi
Proje Adı İstanbul Dereleri Tarama Programına Yönelik Sayısal Modelleme
Yapılan Çalışmalar İstanbul Derelerinin İdeal Dere akış kontlarının belirlenmesine yönelik Modelleme Çalışmları için, Hidrografik ve Oşinografik Etüt Çalışmaları
İşveren/ Yıl Vomatek Mühendislik Ltd. Şti.-2017
İdare İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü
Proje Adı Haliç Çamur Kalınlığının Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi
Yapılan Çalışmalar Unkapanı Köprüsünden Alibeyköy ve Kağıthane Dere ağzına kadar olan alanda çamur kalınlığının Belirlenmesi için Yüksek ÇözünürlüklüDeniz Sismiği Ölçümleri
İşveren/ Yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü.-2017
İdare İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü
Proje Adı Torlak Tersanesi Batimetri ve İskele Kazık Boylarının Belirlenemsi
Yapılan Çalışmalar Torlak Tersanesi, Kızak ve iskele bölgesinin Batimetrik ölçümlerin yapılması, 3B Modellenmesi ve Mevcut İskele Kazık Boylarının Belirlenmesi
İşveren/ Yıl Torlak Tersanesi.-2017
İdare Torlak Tersanesi
Proje Adı İstanbul Geneli 1. Grup Deniz Yapıları Projelerinin Hazırlaması İşi
Yapılan Çalışmalar Tuzla Atık Kabul Tesisi ve İskele Sahası Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yansıma, Ek Jeolojik Jeokteik Etüt, Geoteknik Raporu ve Özel Deprem Risk Analizinin Yapılması
İşveren/ Yıl Proger S.P.A Türkiye.-2017
İdare İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Projeler Müdürlüğü
Proje Adı İstanbul Geneli Derelerin Batimetrik Ölçümleri
Yapılan Çalışmalar İstanbul Geneli Derelerin Batimetrik Ölçümlerinin periyodik olarak yapılması ve Tarama Programının Oluşturulması
İşveren/ Yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü.-2017
İdare İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Proje Adı Kaş Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri
Yapılan Çalışmalar Antalya İli Kaş İlçesi Balıkçı Barınağı Etüt Proje işleri Kapsamında Hidrografik, Oşinohrafik Jeofizik ve Jeolojik Etüt Çalışmaları ve Raporu
İşveren/ Yıl Antalya Kaş Belediyesi.-2017
İdare Antalya Kaş Belediyesi
Proje Adı Erçek Gölünde Erçek Fay hattının Araştırılması
Yapılan Çalışmalar Erçek fayının uzanımın belirlenmesi için Erçek Gölünde Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yansıma Verilerinin Alınması, Proses Edilmesi
İşveren/ Yıl Van 100. Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi.-2016
İdare Van 100. Yıl Üniversitesi
Proje Adı Musaimer Pumping Station And Outfall Project
Yapılan Çalışmalar Qatar Doha da Musaimeer Pumping Station And Outfall Projesi Deniz Jeofiziği Etütlerinin (Sismik Kırılma, Yansıma, Batimetri, Manyetik ve Sonar) Yapılması ve Raporlanması
İşveren/ Yıl Zemin Etüt ve Tasarım A.Ş.-2015
İdare Qatar Public Work Authority - ASHGHAL
Proje Adı İstanbul Geneli 2.Grup CaddeMeydan Düzenleme Projeleri Hazırlanması
Yapılan Çalışmalar Unkapanı Karayolu Tüp Geçit Projesi Yüksek Çözünürlüklü Batimetrik Etüt Raporu
İşveren/ Yıl TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. -2015
İdare İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Projeler Müdürlüğü
Proje Adı Pendik Yat Limanı Etüt Proje İşleri
Yapılan Çalışmalar Pendik yat Limanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etütleri, Hidrografik Oşinograik Jeofizik ve Jeolojik Etüt Raporları
İşveren/ Yıl Pendik Belediyesi. -2012
İdare Pendik Belediyesi
Proje Adı Ağva Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri
Yapılan Çalışmalar İstanbul İli Şİle İlçesi Ağva Balıkçı Barınağı, Hidrografik Oşinograik Jeofizik ve Jeolojik Etüt Raporları
İşveren/ Yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü. -2012
İdare Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
Proje Adı D Maris Bay iskele ve Rıhtım Etüt Proje İşleri
Yapılan Çalışmalar Doyuş Grubuna Ait Datça Yolu üzerinde D Maris Bay Hotel İskele Alanları İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ve Hidrografik - Oşinografik Etit Raporlarının Hazırlanması
İşveren/ Yıl Doğuş -2012
İdare Doğuş
Proje Adı Demre Yat Limanı Etüt Proje İşleri
Yapılan Çalışmalar Demre Yat Limanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu, Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu ve Fizibilite Etütlerinin Yapılması
İşveren/ Yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya 6. Bölge Müdürlüğü-2012
İdare Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya 6. Bölge Müdürlüğü
Proje Adı Erdemir Zonguldak Ereğli Liman Sahası Hidrografik Etüt raporu
Yapılan Çalışmalar Zonguldak Ereğli Erdemir Liman Sahasının Batimetrik Etüt Raporunun Hazırlanması ve SHODB Onaylarının alınması
İşveren/ Yıl Erdemir T.A.Ş.-2012
İdare Erdemir T.A.Ş.
Proje Adı TPAO İskenderun CEM Proje Sahası Hidrografik Oşinografik Etüt Çalışmaları
Yapılan Çalışmalar 22 km2 lik proje alanında Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Çalışmalarının Yapılması Teknik Raporun Hazırlanması
İşveren/ Yıl TPAO.-2012
İdare TPAO
Proje Adı Zeytinburnu Mega Yat Limanı Projesi
Yapılan Çalışmalar Zeytinburnu Kazlıçeşme Mega Yat Limanı Proje Sahasında karada ve Denizde Arkeojeofik Etüt Raporlarının Hazırlanması
İşveren/ Yıl Rönesans Holding.-2011
İdare Rönesans Holding
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.