Hidrografi-Batimetri

       
         
Hidrografik çalışmalar IHO standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışma alanına ve işverenin taleplerine göre tek ışınlı (Single beam) veya çok ışınlı (Multibeam) ekipmanlar kullanılarak derinlik ölçümleri gerçekleştirilmekte ve Batimetri Haritalarını  oluşturmaktayız.

 Hidrografik Çalışmaları,
    - Tarama öncesi ve sonrasında ölçümleri yaparak kübaj hesaplamalarının yapılmasında,
    - Liman, Barınak vb kıyı yapılarının projelendirmesine yönelik çalışmalarda,
    - Kablo hatları, deniz geçiş güzergah etütlerinde,
    - Uzun dönem ölçümler ile deniz taban morfolojisinin değişiminin izlenmesinde
yaygın olarak kullanmaktayız.

İdarenin veya işverenin talepleri doğrultusunda elde edilen baitimetrik ölçümlerin 3B modelleri oluşturulmaktadır. 3B model ile ihtiyaca bağlı olarak proje, gemi, köprü ayakları, tüp geçit modellenerek, modelin deniz koşullarına uyup uymadığı ve teknik gereksinimleri belirlenerek raprolanmaktadır.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.