Kıyıötesi Araştırmalar ve Kıyı Mühendisliği

       
         
Denizlerde ve göllerde yapılacak mühendislik hizmetleri ile bunalara ilişkin araştırma, ölçme hizmetlerini ve teknik danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. Hizmet verdiğimiz belli başlı konular aşağıda verilmiştir.

-       Hidrografik Ve Oşinografik Etütler

            o   Batimetrik Ölçümler ( Single Beam Ve Multibeam)

            o   Akıntı Yön ve Hız Ölçümleri

            o   Deniz Suyu Fiziksel Özelliklerin Ölçümü ( Sıcaklık, Tuzluluk, Yoğunluk Vb)

 

-       Sayısal Modelleme

            o   Rüzgâr ve Dalga İklimi Modellemesi

            o   Liman İçi Çalkantı Analizi Ve Modellemesi

            o   Kıyı Boyu ve Kıyıya Dik Katı Madde Hareketi – Kumlanma Analizi ve Modellemesi

            o   Kıyı Etkileşimi ve Morfoloji Analiz Modellemesi

            o   Kirlilik Analizi ve Modellemesi

 

-       Zemin – Temel Etüt Çalışmaları

            o   Liman, Mendirek vb. Kıyı Yapıları

            o   Dolgu Alanları

            o   Körü Ayak ve Güzergâh 

            o   Deniz İçi/Altı Tüp-Tünel Geçişleri

            o   Deniz Sondajları

            o   Sediment Dağılım Analizi

 

-       Deniz Jeofiziği

            o   Yüksek Çözünürlüklü Tek Kanallı Sismik Yansıma

            o   Yüksek Çözünürlüklü Çok Kanallı Sismik Yansıma

            o   Denizde Sismik Kırılma

            o   Yandan Taramalı Sonar Ölçümleri

            o   Denizde Manyetik- Gradiometrik Ölçümler   

            o   Göl ve Nehirlerde Jeoradar Ölçümleri

 

-       Deniz Jeolojisi ve Mühendislik Jeolojisi

            o   Core-Tüp İle Sediment Örneklemesi

            o   Orange-Peel Sediment Örneklemesi

            o   Deniz Sondajları

            o   Deniz Yapıları İçin Mühendislik Jeolojisi Değerlendirmeleri

 

-       Deniz ve Göllerde Maden Araştırmaları

            o   Agrega (kum, çakıl) araştrmaları

            o   Metalik Maden Araştırmaları

            o   Hidrokarbon (Kömür, Doğalgaz) Araştırmaları

            o   Maden Sondajları

 

-       Fizibilite Etütleri

 

-       Tasarım ve Projelendirme

            o   Yat limanı Tasarımı ve projelerinin hazırlanması

            o   Liman Tasarım ve projelerinin hazırlanması

            o   Balıkçı Barınağı Tasarım ve projeleriin Hazırlanması

 

-       Teknik Danışmanlık

            o   İhale Dosyalarının Hazırlanması

            o   İnşaat Aşamasında Kontrollük

            o   Deniz Madenciliği Teknik Danışmanlık

Jeofizik Ekipman ve Yazılım AR-Ge Çalışmaları (Deniz –Kara)

            
Yukarıda kısaca verilen çalışmaların dışında deniz ve göllerde kısa veya uzun dönem ölçüm, gözlem ve sistem kurulum faaliyetlerini icra etmekteyiz.

Kıyıötesi Araştırmalar ile Kıyı yapılarının Tasarım ve planlamasında deneyimli personellerimiz ile siz değerli müşterilierimizin çözüm ortağı olmaktan kıvanç duyarız.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.