Oşinografi

       
         
Denizin fiziksel özelliklerinin araştırlmasına yönelik olarak hassas ölçümler gerçekleştirilmektedir.
Denizin fiziksel Oşinografik ölçümleri kapsamında;

    - Akıntı - Hız - Yön ölçümleri, Gel-Git ve Su seviyesi Ölçümleri,
    - Sıcaklık, Tuzluluk, İletkenlik ve Yoğunluk Ölçümleri (CTD),
    - Su kalitesine yönelik ölçümler,
    - Kimyasal ve Biyolojik Ölçümler,

gerçekleştirmekteyiz.

Kısa dönem veya uzun dönem meteorolojik ve oşinogtrafik ölçümler gerçekleştirilerek kıyı yapılarının projelendirme süreçlerine sağlıklı ve güvenilir işlenmiş verileri raporlamaktayız.

Uzun dönem ölçüm istasyon kurulumunda firmamız tarafında geliştirilen yazılım ve sistem ile; rüzgar, sıcaklık, nemlilik ve dalga ölçümleri takip edilerek raporlanmaktadır. Özellikle kritik öneme sahip ve detaylı veri gerektiren projelerde, proeje ihtiyaçlarına yönelik özel sensörler ile uzun dönem ölçüm çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.
 
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.