Heyelan izleme ve Kilitleme

       
         
Eğim, yağış, ilave yükler veya eğimli alanlarda topukta yapılan kontrolsüz kazılar sonucunda, toprağın kütlesel hareketleri sonucunda Heyelanlar meydana gelemektedir.

Heyelan soncunda ciddi mal ve can kayıpları yanaşabilmektedir. Heyelan veya kayma potansiyeli olan kesimler önceden kesitirilebimesi için uzman ekiplerimiz ile proje alanında yapılan inceleme değerlendirmeler sonucunda sahaya özel izleme sistemleri ile sürekli veya belirli periyotlar ile izleyerek olası kütlesel hareketi önceden belirleyerek gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına yömnelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.
Heyelanlı sahalarda veya potesiyel heyelan sahalarında üç aşamalı çalışmalar gerçkeleştirmekteyiz.
       - Araştırma            ,
       - Jeofizik araştırma yöntemleri ile kayma dairesi veya potansiyel kayma yüzeylerinin belirlenmesi,
       - jeoteknik Sondaj Çalışmaları ile Litolojik birimlerin tanımlanması ve Jeolojik kesitlerin elde edilmesi

       - İzleme                ,
       - Sondaj kyuları aracılığı belirlenen lokasyonlara inklinometre kuyuları açılarak periyodik ölçümler,
       - jeodezik veya jeofizik yöntemler ile yüzeyden deplasmanların izlenmesi,

       - Önleme                ,
       - Araştırma ve izleme çalışmaları sonucunda geoteknik analizler ile heyelanın önlenmesine yönelik projeler hazırlamaktayız.,
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.