Maden Araştırmaları

       
         
Madenciliğin en önemli aşaması olan arama safhasında maden Jeofiziği ve Maden Jeolojisi konularında konusunda zuman ekiibimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Arama prospeksiyonunu belirlerken en önemli ilkemiz, aranan cevherin fiziksel özelliği, yayılım ve oluşum şekli ile yataklanma durumuna göre optimum verim sağlanacak uygun jeofizik yöntemleri belirlemektir. İkinci aşamada ise uluslararası standartlarda kaliteli verileri sahada toplayıp, gelişmiş yazılımlar ile ver işlemden geçirerek raporlamaktır.

- Kum-çakıl, Kil, vb maden ocakları,

- Agrega -Taşocağı, Mermer, Traverten, Granit vb Dekoratif maden ocakları,

- Kaolen, Dikit, Bentonit, Jips, Taşkömürü, Linyit, Altın, Gümüş, Bakır, Demir, nadir Toprak mineralleri   vb IV. grup maden ocakları,

- Elmas, Opal, Zümrüt, Topaz vb V. grup Madenler,

- Radyoaktif Mineraller ile diğer radyoaktif maddeler,

- Hidrokarbon Araştırmaları

 

Yukarıda ana başlıklar halinde verdiğimiz alanlarda üç aşamalı arama faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bunlar;
        - Detaylı Maden Jeolojisi
        - Jeofizik Araştırmalar
        - Maden Sondaj Çalışmaları

 

Araştırma ve değerlendirmeler sonucunda 2B maden haritaları, Kesitler, 2B kat haritaları ve 3B Modellemeler yapılara görünür rezer hesaplamaları yapılmaktadır.

Maden sondaj noktalarının doğru lokasyonlarda yapılması, detaylı maden jeofizği araştırmalarına bağlı olduğu gerçeğini her zaman göz önünde bulundurmaktayız.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.