Sismik Risk Analizi

       
         
Mikrobölgeleme, İmar planlarına Esas yerbilimsel Etüt Çalışmalarında veya özel yapıların ( Nükler santral, baraj, Gökdelen vb) sismik risk analizleri gerçekleştirmekteyiz.

Uzun dönem depem verileri incelenerek, bölgenin tektonik verileri ile birlikte probablistik ve/veya deterministik hesaplama teknikleri ile çalışma alanının Deprem açısından Sismik tehlike hesapalmaları ve haritalarını oluşturmaktayız.

       Depremden zararlarından korunmanın en iyi yolu

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jeofizik Araştırmalar ile Zeminin Dİnamik Elastik Özellkerinin hesaplanarak, bu hesaplamalara uygun yapılar yapmak,

- Bölgenin Sismik tehlke analizlerinin yapılarak proje alanına uygun ivme değerlerinin seçillmesi,

- Depremin proje alanında nasıl bir davranış göstereceğinin belirlenmesidir.

            

Yeraltı araştırmalarında 30 yılı aşkın deneyimli personellerimiz ile siz değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktan kıvanç duyarız.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.