Kompaksiyon - Sıkışma Testleri

       
         
Zemin iyileştirmesi kapsamında gerçekleştirilen kontrollü dolgu malzemesi belli prosedürler çerçevesinde sıkıştırılmaktadır. Bu işlem kompaksiyon işlemi olarak adlandırılmaktadır. Karayolu, havayolu, demiryolu, binalar, fabrikalar vb yapı temelleri altında zemin iyileştirme yöntemi kullanılabilmektedir.

Kompaksiyon yönteminde kullanılacak olan malzemenin seçiminden, uygulama aşamasında gerekli sıkışma değerlerine ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ile niha seviyede taşıma gücü ve yataklanma değerlerinin belirlenmesine yönelik testler uzman prosonellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

    Zemin Sıkışma Kontrolleri kapsamında yaptığımız testler;
        - Kullanılacak Malzeme Seçiminde
                - Elek Analizleri
                - Kıvam Testleri
                - proktor Testleri,
                - CBR testleri;
        - Uygulama aşamasında;
                - Sismik Vp-Vs Hız testleri ( sıkışma öncesi ve sonrası)
                - Kum Konisi Testleri
                - Nükleer Testler
                - Jeoradar (su ve agrega dağılımı ve tabaka kalınlığı tespiti)
                - Plaka Yükleme testleri
                - CBR (Sahada) Testleri
    - Nihai Seviyede;
            - Sismik Ölçümler ile Dinamik Parametreler
            - Plaka Yükleme Testleri


Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.