Jeolojik Jeoteknik Araştırmalar

       
         
Kıyıötesi araştırmalarında Jeolojik araştırmaları başlıca aşağıda verilen ana başlıklardaki çalışmalar için gerçekleştirmekteyiz.
         
- İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Etüt Raporlarının Hazırlanması,
- Uyulama Projelerine Esas Jeolojik-Geoteknik Etüt Raporları,
- Tüp geçit, Tünel, Köprü Geçiş Güzergahlarının Etütleri
- Maden Araştırmaları,
- Hidrografik,Oşinografik Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporları,
- Kıyı Yapılarında otrurma, göçme, deformasyon vb problemlerin ortaya çıkarımasına yönelik araştırmalar
      
Geoteknik araştırmaları uygulama projelerinin hazırlanmasında tasarlanan yapı ve dolgularda;
- Şev Stabilite Analizi (Statik ve Depremli Durumda),
. Oturma Analizi,
- Sıvılaşma Analizi,
- Taşıma Gücü Analizi,
- İskele, Rıhtım ve diğer yapılarda Kazık hesaplarının yapılması,
- Geoteknik Rapor sonucunda zemin iyileştirme projelerinin hazırlanması
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.