Zemin ve Geoteknik Etütler

       
         
Depreme dayanıklı yapıların tasarlanması ve inşası, yapı - zemin etkileşiminin, dinamik davranışlarının doğru bir şekilde analiz edilmiş ve tasarım parametrelerinin bu çerçevede seçilmiş olmasına bağlıdır. Bunun için;

        - Bina ve Bina türü yapılar,
        - Köprü, Viyadük, Yol güzergahları,
        - Tünel Projeleri,
        - Fabrikalar, Toplu Konut alanları
        - Nükleer Santral, Baraj vb

yapıların projelendirme aşamasında inşa edilmesi planlanan sahanın detaylı olarak incelenmesine yönelik etüt çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.
Uzman ekiplerimiz tarafından proje gereksinimlerine bağlı olarak Zemin - Geoteknik etüt çalışma programı oluşturulmaktadır. Optimum çözüm odaklı yaklaşım ile çalışma alanında;

         - Dolgu veya nebati toprak kalınlığı,
         - Zemin tabaka kalınlıkları,
         - Zeminlerin Kıvam ve dayanım özellikleri,
         - Yeraltı su seviyesi,
         - Zeminin Dinamik Özellikleri,
         - Zeminin oturma, Şişme potansiyeli,
         - Taşıma gücü problemleri, belirlenen tabakaların taşıma gücü, yataklanma katsayıları,
         - Zeminin sıvılaşma potansiyeli,
         - Temel kazılarında veya eğimli alanlarda şev stabilite problemleri,
         - Kazı destek sistemleri,
         - Kaya formasyonlarda kaya kalitesi hesaplamları RMR, Q  sınıflamaları,
         - Proje analının deprem risk pootansiyeli, olası en büyük depremler ve ivme değerleri, spektrum katasyılarının seçimi,
         - Proje alanında aktif fayların olup olmadığı veya aktif faylara olan uzaklığı,
         - Temel seviyesinde farklı oturmalara neden olabilecek zemin koşullarının varlığı,

gibi projenin gereksinimlerini karşılayacak teknik bilgilerin elde elde edilmesi ve irdelenmesi hedeflenmektedir.
            

Zemin - Geoteknik Etüt çalışmalarında öncelikli olarak detaylı Jeofizik çalışamlar ile yeraltı yapısını ve dinamik özelliklerini 2B ve 3B olarak ortaya çıkardıktan sonra, sondaj programı yaparak litolojik tanımlama vr yerinde testler yapmaktayız. Sondaj verilier ile jeofizik sonıçların korelasyonu ile yapının inşa edileceği alan 3B olarak modellenip incelenmektedir. Böylece zemin ile ilgili gözden kaçabilecek ve kazı esnasında ortaya çıkabilecek farklı koşullar minimize edilmeye çalışılmatadır.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.