Manyetik-Gradiometre

       
         
Manyetik Etüt, manyetik alanın düşey veya bileşenerinin ölçülerek analiz ve değerlendirmeleri içermektedir.  Birden fazla sensör ile aynı noktada farklı seviyelerde yapılan ölçümler ile yüzeye yakın anomalilerin belirlenmesinde Gradiometre ölçüm tekniği tercih edilmektedir.

Geniş alanların çok hızlı taranması, mineraizasyonun yoğunlaştığı alanların belirlenmesi ve karadan detaylı araştırma lokasyonlarının belirlenmesi IHA (drone) teknolojisini kullanarak toplam manyetik alan dağılım haritalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

       Manyetik Ölçümler


o   Karadan manyetik Ölçümler ,

o   Havadan IHA ile Manyetik Ölçümler,


       Başlıca Aşağıdaki Problemin Çözümünde Kullanmaktayız

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o   Maden Araştırmalarınmda (özellikle metalik ve sülfirik Minealler),

o   Jeotermal Enerji kaynaklarının Araştırılması,

o   Arkeolojik yapı kalıntılarının araştırılmasında,

o   Yeraltısuyu ve Mineralsu Araştırmaları,

o   Tektonik Yapının ortaya çıkarılması

o  Gömülü Tank vb yapılar ile patlamamış mühimmat, UXO araştırmaları

            


Yeraltı araştırmalarında 30 yılı aşkın deneyimli personellerimiz ile siz değerli müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktan kıvanç duyarız.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.