Jetgrout Kalite Kontrolü

       
         
Jet-grout uygulaması, temel uygulama prensibi, yüksek basınç ile birlikte çimentonun zemine zerk edilmesi ve bunun bir delgi aracılığı ile tabandan yukarı doğru çeklimesi ile zemin sıkışması ve beton kolon imalatının elde edilmesidir. elde edilen beton kolon geçtiği ortamındaki malzemeyi kendi içine aldığından yüzeyden tabana kadar olan kolonun yoğunluk değişimi de aynı değildir.

Jet-grout kolonlarının imalat amacı, zemin sıvılaşmasına karşı daha mukavemetli zemin koşulları elde etmek, taşıma gücünü arttırmak ve proje yüklerini tabana iletmek olarak kısaca açıklayabiliriz.

Geoteknik hesaplamalarda ve projelendirmede jet-groutun belli bir çapta ve belli bir boyda olacağı göz önünde bulundurularak hesaplamalar yapılmaktadır. Bu yüzden Jet-grout kolonların oluşup oluşmadığı oldukça önemlidir.

    - jet-grout kolonlarının kalite kontrolüne yönelik olarak;
            - Jeoradar
            - PIT
            - Sismik Yöntemler
            - Yükleme Testleri
            - Karot Testleti

gerçekleştirmekteyiz. İlk tercihimiz hasarsız kontrol yöntemleri olan jeofizik yöntemleri ( Jeoradar, PIT ve Sismik) kullanmaktır.   

Özellikle jeoradar Yöntemi ile jet grout uygulaması yapılan sahanın 3B kesit modeli oluşturularak kolon geometrisi, derinliği, probelemli olan seviyeleri görüntülenebilmektedir.

Sismik yöntemler ile de Zeminin Dinamik Elastik parametreleri ( Vp, Vs, Elastisite, Bulk, Sıkışma vb) ile dayanım değerleri elde edilebilmektedir.
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.