Kıyı Yapıları Sismik Risk Analizi

                
          
Kıyı yapılarının mevcut beton ve donatı kalitesi, rıhtım ve iskelelerdeki kazık boylarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılarak 2018 yılında yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkındaki yönetmelikler doğrultusunda, Yapının Deprem Performans Analizi uzman ekiplerimizce gerçekleştirilmektedir.
 
Projelendirme aşamasında, proje alanının en yakın fay hattına olan uzaklığı, geçmiş dönemde meydana gelmiş deprem verileri kullanılarak, probablistik ve deterministik istatiksel analiz yöntemleri ile proje alanına özel Deprem Risk Analizlerini gerçekleştirmekteyiz. Risk analizi sonucunda proje alanına etki edecek en büyük depremin meydana getireceği ivme değeri ve spektrum karakteristik parametreleri belirlenmekedir.
             
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.