Sismik Yansıma & Sismik Kırılma

                    
Deniz tabanından itibaren yeraltı yapısının aydınlatılması, mühendislik projelerde zemin risklerinin ortaya konması, maden araştırmalarında ve gömülü yapıların belirlenmesinde Sismik Yansıma ve Sismik Kırılma yöntemlerini yaygın olarak kullanmaktayız. Projenin gereksinimleri doğrultusunda Sub Buttom Profiler, Tek Kanallı veya çok kanllı Ultra High Rezulasyonlu sismik ekipmanlar ile mühendislik veya maden araştırmaları gerçekleştirmekteyiz.

- 2B Denizde Sismik Kırılma Tomografisi - 2B MASW Ölçümleri
- 2B veya 3B Sismik Yansıma Çalışması,
- Kuyu Sismiği Cross-Hole, Down-Hole Sismik,
Yukarıda ana başlıklar halinde verilen araştırmaların dışında, denizde kablo ve boru hatlarının belirlenmesi, tarama sonrası kalite kontrol, UXO- Patlayıcı madde araştırmaları vb. tespit çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Kıyı yapıların tahribatsız test yöntemleri ile mevcut durumlarının (Beton kalınlığı, kazık boylarınınn belirlenmesi, donatı durumları vb) analizi ve kontrolü uzman ekiplerimizce gerçekleştirilmektedir.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.