Yandan Taramalı Sonar Ölçümleri (YTS-SSS)

                
          
Deniz taban morfolojisinin belirlenmesi, batık araştırmaları, kablo ve boru hatlarının belirlenmesinde etkin bir şekilde uyguladığımız jeofizik araştırma yöntemlerimizden biridir.
 
Yandan Taramalı Sonar ölçümleri ile deniz tabanının yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilmektedir. Bundan dolayı özellikle limanlarda tarama faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra, liman içinde çukur ve tümseklerin kalıp kalmadığı ve tarama faaliyetinin istenildiği şekilde icra edilip edilmediğinin belirlenmesinde kalite kontrol yöntemi olarak tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.
             
Deniz tabanındaki sedimanların sınıflandırılması ve tanımlanması (kayalık, kumluk, çamur alanlar vb) yapılarak sediman dağılım haritalarını detaylı bir şekilde elde etmekteyiz. Bu detaylı haritlar ile kıyı etkileşimi ve sediman taşınımı modelleme çalışmlarında daha reel sonuçlar elde edilmesine olanak tanımaktadır.
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.