PM PRESTİJ

 
MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
YERALTI ARAŞTIRMALARI TİC. LTD.ŞTİ.

ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

 

FAALİYETLER

REFERANSLAR

 

 İLETİŞİM

LİNK

JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR

Jeofizik Mühendisliği

Dünyayı ve onun etrafını çevreleyen atmosfer ve hidrosfer ile uzayda yer alan diğer gezegenlerin fiziksel özelliklerini, onların yapısı ve oluşan olayların nasıl ve neden olduğunu araştıran ve insanlığın yararına ürünler olarak ortaya koyan bir bilim ve mühendislik dalı olarak tanımlanabilir.  

Bu tanımdan, denizlerin, atmosferin, yerkabuğunun, yerin derinliklerinin insanların yaşam sürdürdüğü doğal çevresinin fiziksel yapısı, maden, petrol, su, jeotermal kaynak, endüstriyel hammadde vb. gibi doğal kaynaklar; deprem, heyelan, su baskını, çığ gibi doğal olayların araştırılması anlaşılır. Ayrıca çeşitli boyut türdeki mühendislik yapılarının zemin araştırmaları ve zemin yapı etkileşiminin analizi, kent planlamalarında mikro bölgeleme çalışmaları da jeofizik mühendisliğinin çalışma alanlarındandır.  

Jeofizik Mühendisliğinin araştırma ve ölçüm yöntemleri ya yerkürenin incelenen bölümüne ve olayına göre ya da belirli fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak gruplandırılabilir.  

 

JEOFİZİK İNCELEME ALANLARI

Doğal Olayların Araştırılması
Depremsellik ve Deprem Risk Analizleri
  Heyelan Araştırmaları ve Analizleri
   

 

Doğal Kaynakların Araştırılması
Endüstriyel hammadde ve Radyoaktif Mineral Araştırmaları
Maden, Kömür Taşocağı Rezerv ve kalite Araştırmaları
Yeraltısuyu ve Jeotermal Kaynak Araştırmaları
Petrol, Doğal gaz Araştırmaları

Mühendislik Yapıların Projelendirilmesi Çalışmaları
Yeni Yerleşim Alanlarının Araştırılması (Yerleşime Uygunluk Çalışmaları)
Bina, fabrika, Baraj, Köprü vb yapıların Zemin Etüdleri
Havaalanı, Liman, Yol Güzergah Etüdleri ve Yer Seçimleri

Arkeolojik Araştırmaları
Yeraltında Gömülü tarihi Eserlerin Yerleri ve Geometrileri ve derinliğinin belirlenmesi
Çevre Sorunlarına Yönelik Araştırmalar
Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliğinin Araştırılması
Doğalgaz Yeraltı Depolama Alanlarının Araştırılması
Çöp sahalarının, Evsel ve Kimyasal Atık Sahalarının yer seçimi
Gürültü ve Sarsıntı Analizi (Taşocağı, Trafik, Demiryolu vb. sarsıntıların çevre yapılara olan Etkisinin İncelenmesi)
Mayın vb yeraltında gömülü parçaların araştırılması
Hasarsız Yapı Analizleri   (Beton ve Yapıya Herhangi bir Tahribat Vermeden Yapılan Tetkikler)
Mevcut konut Köprü, Fabrika vb Binalarda ;
Kolon ve Kirişlerdeki Donatı Tespiti
Beton Dayanımı ve Dinamik Elastisite Modülünün Tayini
Kolon ve Kirişlerdeki çatlak ve Kırıkların Tespiti
Temel Sisteminin Belirlenmesi
Otoyol, Zemin Enjeksiyon çalışması, Kompaksiyon çalışması vb kaplama ve zemin iyileştirmelerinde, 
homejenite, süreklilik ve Kalite Tetkiki
Kazık Süreklilik Analizi (Pile Integrity Test)

JEOFİZİK İNCELEMELERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Sismik Yöntemler
Kırılma (Refraction) Sismiği
Yansıma (Reflection) Sismiği
Elektrik Yöntemeler
Rezistivite Ölçümleri
IP (İndüklem Polarizasyon ) Ölçümleri
Manyetik ve Elektromagnetik Yöntemler
Jeoradar (GPR - Ground Penetration Radar) Ölçümleri
VLF
Silingram
Manyetik Alan Ölçümleri
Gravite Yötemleri
Radyoaktif Yöntemler
Doğal Potansiyel Yöntemi

Faaliyetlerimiz

 
copyright © pmprestij.com