Jeotermal Enerji Kaynaklarının Araştırılması

       
         
Yenilenebilir enerji kayanaklarından biri olan Jeotermal Enerji Kaynakalarının araştırılmasında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

       - Jeolojik- Hidrojeolojik İncelemeler
       - Jeokimyasal Ölçümler (CO2, He, Hg, H2S, SO2, H2 Rn...)
       - Jeofizik Araştırmlar
      

. Bu yöntemler;

       - Jeokimyasal Ölçüm(CO2, H2S, Rn, SO2)
       - Düşey Elektrik Sondaj,
       - Elektrik profil veya ERT,
       - Manyetik Yöntemler,
       - Sismik Yöntemler,
       - VLF
            
Jeotermal araştırmaları sonucunda sahanın 2B jeotermal enerji harita, 2B kat haritaları, 3B kesit modeller oluşturularak optimum verim sağlayabilecek sondaj noktası ve sondaj derinliği belirlenerek, Sondaj İnşa Projesi oluşturulmaktadır.
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.