Yapıların Deprem Performans Analizi

       
         
Mevcut Betonarme veya tarihi yapıların deprem performanslarının belirlenmesine yönelik yerinde ölçüm, test ve analizler yapmaktayız.

İhtiyaç duyulması halinde imalat esnasında da benzer testleri uygulayarak, imalatın proje değerlerini karşılayıp karşılamadığına yönelik ölçümler de gerçekleştirebilmekteyiz.
       Yapıların Deprem Performans Analizine Yönelik Ölçülmer        
   

       - Yapının temel tipi ve kalınlığının hasarsız ölçüm tekniği ile ölçülmesi,
       - Yapının inşa edildiği zeminlerin dinamik ve statik parametrelerinin belirlenmesi,
       - Donatı tespiti, Etriye Aralıklarının Ölçülmesi
       - Beton Dayanımın yerinde Ölçülmesi (Schmit dayanımı, Pundit testleri),
       - Kolon - duvar içinde boşlukların kontrolü,
       - Yapının salınımının belirlenmesi
       - Röleve Kontrolü,

Yerinde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda;
       - Zemin - Yapı Etkileşimi,
       - Yapının Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığı,
kontrol edilerek teknik raporunu multidisipliner bir yaklaşım ile hazırlamaktayız.
Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.