Deniz Jeofiziği

       
         
Deniz, Göl ve Nehirlerde yeraltı yapısının araştırılması ve zeminlerin mühendislik parametrelerinin belirlenmesine yönelik jeofizik araştırmalar gerçekleştirmekteyiz. Çözüm üretebileceğimiz belli başlı konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

        - Deniz Dibi Heyelanların Belirlenmesi,
        - Jeolojik Birimlerin Yatay ve Düşey Geçişleri,
        - Fay ve Süreksizlik Araşatırmaları,
        - Denizde Maden ve Hidrokarbon Araştırmaları,
        - Karstik Araştırmaları,
        - Mevcut Kıyı Yapılarının Tahribatsız İncelenmesi,
        - Denizde Arkeojefizik Araştırmalar,
        - Kıyı Yapıların Projelendirmesine Yönelik Sismik Risk Analizi
        
      
Yukarıda ana başlıklar halinde verilen araştırmaların dışında, denizde kablo ve boru hatlarının belirlenmesi, tarama sonrası kalite kontrol, UXO- Patlayıcı madde araştırmaları vb. tespit çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Kıyı yapıların tahribatsız test yöntemleri ile mevcut durumlarının (Beton kalınlığı, kazık boylarınınn belirlenmesi, donatı durumları vb) analizi ve kontrolü uzman ekiplerimizce gerçekleştirilmektedir.

Copyright © 2020 PM Prestij Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.